Werk

Sinds 1988 zit ik in de journalistiek. Op verschillende redacties heb ik me vooral gespecialiseerd in sociaaleconomische onderwerpen. Als redacteur en als eindredacteur. Sinds ik in 2007 mijn freelancepraktijk heb opgezet, heb ik me naast onderwerpen zoals arbeidsmarkt, sociale zekerheid en armoede, ook in maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en (langdurende) zorg gespecialiseerd. Sinds 2014 ben ik hoofdredacteur van Zorg & Zeggenschap, het tijdschrift voor cliëntenraden en het platform voor participatie in (mede)zeggenschap.

Ik ben bedreven in het maken van reportages, achtergrondverhalen, interviews, portretten, teksten en brochures. Ook heb ik een aantal boeken geschreven. ‘Tegenmacht’ verhaalt over de gevolgen van marktwerking voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In ‘Triomf en tragiek’ stel ik de gevolgen van beroepsziekten aan de orde.