Openbaar vervoer

Mijn interesse voor openbaar vervoer – en vooral de politieke ontwikkelingen daaromtrent – komt voort uit het jarenlange eindredacteurschap van de vervoerseditie van FNV Magazine. Omdat ik de sector sinds begin jaren negentig volg, was het een logische stap als freelancer te gaan schrijven voor OV Magazine. Voor het ‘vakblad voor beleidsmakers en beslissers in het openbaar vervoer’ maak ik verhalen over actuele ontwikkelingen.

Niet alleen openbaar vervoer, maar ook de Nederlandse zeehavens ben ik blijven volgen als freelancer. Die interesse vertaalt zich in werkzaamheden voor FNV Havens. Momenteel werk ik aan een boek over de haven.