Sociaal economisch

In het brede veld van de sociaaleconomische journalistiek voel ik me als een vis in het water. Jarenlange ervaring als redacteur en eindredacteur van verschillende FNV-bladen hebben onderwerpen zoals (onderkant van de) arbeidsmarkt, de effecten van marktwerking, sociale zekerheid en armoede tot specialismen gemaakt. Toen ik nog op de School voor de Journalistiek zat, won ik de Vrij Nederlandprijs voor jonge journalisten. Onderwerp van de reportage: werkloze jongeren die op overlevingstocht werden gestuurd. In de loop der tijd heb ik mijn interesse in de sociaaleconomische kant van de samenleving verder mogen verdiepen. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in ‘Tegenmacht’, het boek over de gevolgen van marktwerking voor de onderkant van de arbeidsmarkt.