Productie en eindredactieSelectie 2018

Handboek vakbondswerk met kaderleden in de praktijk
Wat is activerend vakbondswerk en hoe doe je dat? De Kaderacademie FNV presenteert een inspirerend boek voor vernieuwing en verdieping van activistisch vakbondswerk met kaderleden (januari 2018).

Selectie 2017

FNV Havencongres 2017: leden bepalen het beleid voor de komende jaren
Het zijn roerige tijden in de Nederlandse zeehavens. Overcapaciteit, automatisering, digitalisering, flexibilisering, het Klimaatakkoord, werkdruk en veiligheid hebben vergaande gevolgen voor de werkzekerheid en de positie van havenwerkers. Leden van FNV Havens spreken zich in deze special uit over de koers voor de komende jaren. (april 2017).

Selectie 2016

Puinboek,’Oneindig flexibel in afvalland
Werknemers in de afval- en milieubranche zijn het zat. Ze willen eindelijk veilige arbeidsomstandigheden en ‘echte banen’ in plaats van onzekere contracten. Dat kán, want het gaat goed bij de afvalbedrijven. Er wordt veel verdiend en flinke winst gemaakt. Die winst komt helaas tot stand over de ruggen van werknemers. Eén op de vijf werkt op basis van een onzeker contract. Vaak jarenlang. Als ze ziek worden of een vast contract wettelijk in zicht komt, worden ze gedumpt. Uitzendkrachten, gedetacheerden vanuit de sociale werkvoorziening en bijstandsgerechtigden die zonder loon te werk worden gesteld vertellen in dit ‘Puinboek’ over hun wens met een fatsoenlijk contract een volwaardige toekomst op te willen bouwen. “Ik werk hier al 27 jaar als uitzendkracht”,  zegt Joshua, “dat betekent dat er genoeg werk is bij het bedrijf.”
(FNV, mei 2016).

Selectie 2015

Vijftien jaar Bureau Beroepsziekten FNV, ‘Winst in de verloren zaak’
Als je in ons land een beroepsziekte krijgt ben je aan de goden overgeleverd. Je bent ziek, verliest een groot deel van je inkomen én je moet maar zien aan te tonen dat de ziekte door je werkt komt. Werkgever willen steeds minder tijd en geld besteden aan arbeidsomstandigheden. Resultaat: elk jaar drieduizend doden als gevolg van beroepsziekten. In het jubileumboek ‘Vijftien jaar Bureau Beroepsziekten, Winst in de verloren zaak’ vertellen slachtoffers over het verlies van werk en inkomen en de vaak onherstelbare psychische schade die een beroepsziekten veroorzaakt. Advocaten, letselschaderegelaars en andere deskundigen laten hun licht schijnen over het belang van de activiteiten van Bureau Beroepsziekten FNV. BBZ stond in de periode 2010-2015 ruim 1650 werknemers terzijde bij hun strijd voor compensatie en gerechtigheid. (BBZ FNV, mei 2015)

Stop werken zonder loon, bijstandsgerechtigden te werk gesteld
Met de nieuwe participatiewet in de hand, stellen veel gemeenten bijstandsgerechtigden gedwongen te werk. Als tegenprestatie. Werkverdringing, afbraak van arbeidsvoorwaarden, vernedering en uitzichtloosheid zijn het gevolg. De FNV stelde een meldpunt in. Socioloog: Thomas Kempen: “Bijstandsontvangers verplichten tot een tegenprestatie werkt contraproductief. Er ontstaat een schaduwarbeidsmarkt gerund door ‘gratis’ werknemers. (FNV mei 2015)

Zorg & Zeggenschap 2015

Zorg & Zeggenschap Thema: Waarde-volle beweging
(Z&Z, winter 2015)

Zorg & Zeggenschap Thema: Stille waarden
(Z&Z, herfst 2015)

Zorg & Zeggenschap Thema: Zeggenschap 3.0 in zorg en toezicht
(Z&Z, zomer 2015)

Zorg & Zeggenschap Thema: Verbinden en versterken
(Z&Z, voorjaar 2015)

Zorg & Zeggenschap 2014 

Zorg & Zeggenschap thema 2015 transitiejaar (Z&Z, december 2014)

Zorg & Zeggenschap: thema participatie (Z&Z, oktober 2014)

LOC Jaarmagazine (LOC, edities 2009-2013) De populaire versie van het jaarverslag van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden, bestemd voor aangesloten cliëntenraden en samenwerkingspartners. Een overzicht van alle activiteiten van LOC op het gebied van verzorging & verpleging, maatschappelijke opvang, thuiszorg, GGZ en welzijn.

Cao-Handboek FNV Bondgenoten (edities 2008-2016) Hét handboek voor cao-onderhandelaars met actuele sociale wetgeving en regelingen plus de FNV-inzet voor de cao-onderhandelingen.

Vakbondswerk voor kaderleden (FNV Bondgenoten 2009) Een informatief naslagwerk over vernieuwing en verdieping van het vakbondswerk voor bestuurders en kaderleden.

Onveiligheid in de haven (Stichting Veilige Haven, 2012) Onderzoek naar de (on)veiligheid van het havenwerk.

Zwartboek Werkgevers bekennen kleur Inventarisatie van de gevolgen Wet werken naar vermogen (Wwnv). (FNV Bondgenoten, AbvaKabo FNV april 2012)