Zorg

Sinds de start van mijn freelancepraktijk in 2007 ben ik verbonden aan Zorg en Zeggenschap, het tijdschrift van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden. Sinds 2014 ben ik hoofdredacteur van het tijdschrift. En bewaak ik de visie ‘waarde-volle zorg’, de leidraad van LOC. LOC 3.0 is als netwerkorganisatie inmiddels uitgegroeid tot een platform voor (mede)zeggenschap in de zorg. Ontwikkelingen in de ouderenzorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg en jeugdzorg heb ik de afgelopen jaren in achtergrondverhalen, reportages en interviews gegoten.

De visie ‘Waarde-volle zorg, over de toekomst van de gezondheidszorg 2010-2050’, die LOC in 2009 presenteerde, is uitgangspunt van mijn verhalen en hoofdredactionele werk. ‘Waarde-volle zorg’ biedt een perspectief dat mensen zoveel mogelijk de regie laat houden over hun gezondheid en welzijn. Een perspectief óók dat uitgaat van overvloed in plaats van schaarste. Ik onderschrijf de visie dat zorg niet louter een kostenpost is, maar vooral een noodzakelijke bijdrage levert aan een menswaardiger samenleving.